SERVICE


Utan service stannar allt

MASKINSERVICE

En geoteknisk borrigg lever ett hårt liv. En borrigg är i praktiken ett finkalibrerat
mätinstrument, därför är serviceintervallerna täta på dessa maskiner.

Att inte serva maskinen enligt serviceintervallerna kan innebära att man inte kan lita på maskinens utdata.

Vi hjälper er att utföra servicen enligt maskintillverkarnas rekommendationer. Vi har tät kontakt med samtliga maskinleverantörer, detta säkerställer att vi alltid har de senaste servicemanualerna.

SERVICEAVTAL

Vi erbjuder serviceavtal som underlättar för dig att kontrollera dina kostnader och uppnå kontinuitet på servicen av din maskin.

Efter en grundlig besiktning av maskinen gör vi en serviceplan som innefattar service- samt en underhålls-plan för maskinen.

Detta gör att du ökar maskinens produktivitet och minimerar kostsamma stillestånd. Boka ett möte med vår servicerådgivare så kommer du spara pengar framöver.

MASKINKALIBRERING

Maskinerna behöver kalibrering årligen, samt efter större renoveringar.

Du kan självklart vända dig till oss för att få detta utfört. Vi lagrar alla kalibrerings protokoll i minst 10 år på vår säkra server.

REPARATIONER

När olyckan är framme och maskinen går sönder, då finns vi där för dig. Med flera
fullutrustade servicebilar, tillgång till större fordon samt kranbil kan vi lösa alla dina problem.
Beroende på skadans art så kan vi komma ut till dig - alternativt - ordnar vi transport till vår fullutrustade verkstad i Örebro. I vår verkstad har vi även tillgång till
slangpressningsutrustning, samt en komplett elverkstad, i och med detta kan vi lösa allatyper av reparationer.

Vi finns bara ett samtal bort.

RÅDGIVNING

Inom geoteknisk borrning finns det många borr- och provtagnings-metoder, vi har över 60 års erfarenhet av roterande borrning, vi har arbetat runt om i världen och därmed skaffat oss gedigen erfarenhet och spetskompetens inom problemlösning, gällande all typ av borrning.
Hittills har vi lyckats lösa alla problem vi ställts inför, prova gärna våra gränser.
Våraledord är:
" The only way to discover the limits of the possible is to go beyond them into the impossible "