ERFARENHET ATT LITA PÅ


Inget problem är för litet för oss

OM OSS


Med en samlad erfarenhet på över 60 år inom borrning kan vi kalla oss experter.


Vi har – samtliga - gedigen erfarenhet av att jobba i fält, även internationellt.
Vi vet att en borrigg ska producera och att stillestånd inte är acceptabelt!
Med hjälp av planerad service vet vi att oplanerade stillestånd minimeras.

Vi ställer höga krav på våra leverantörer och ännu högre krav på oss själva, inom alla områden.

Vi anser att vi har den strängaste Code of conduct i branschen. Punkter som vi jobbar dagligen med är:
- Vi föregår med ett gott exempel, vi ska vara förebilder
- Vi respekterar varandra, det är vår styrka.
Ville Niiranen

Address: Sales, Sotarvägen 12, 702 21 , ÖREBRO

Email: ville@geoservice.se

Phone: +46 70 278 30 85

Nicklas Karlqvist

Address: Service, Sotarvägen 12, 702 21 , ÖREBRO

Email: nicklas@geoservice.se

Phone: +46 73 820 67 72

ÄR DU REDO?

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte, vi bjuder på fika.

FRAMTID


Man blir aldrig fullärd, ödmjukhet inför problemen är ett ledord hos oss.


Vi står inför en otroligt spännade framtid med många utmaningar, vi måste vara nyfiken på framtiden och ny teknik. Den nya tekniken är en drivkraft för oss.

Vi har även höga ambitioner på att allt vi gör ska vara koldioxidneutralt, vi vill driva den utvecklingen utan att göra avkall på kvalite och produktivitet.

Just nu sitter vi med att utforma vår miljöplicy, vi kommer att presentera den snart.